Finner gullet...

Nyhetsbrev oppstart 2021

Hensikten med nyhetsbrevet er å få ut mer informasjon til medlemmer på hva som rører seg i klubben og ellers i basket-Norge. Vi ønsker gjerne tilbakemelding på hvordan dette funker og ønsker bidrag velkommen til neste nyhetsbrev. Nyhetsbrevet blir publisert med jevne mellomrom. Meld deg på nyhetsbrevet ved å sende en mail til: newsletter@pirates.no

Oppstart 2021

Umiddelbart så er det første som skjer «Pirates dag» på Aquarama lørdag 14.august. Gratis for alle barn og ungdom uansett medlemsstatus.

For de som er født 2006 og senere vil dagen vare fra 10:00 til 17:00. Dagen inneholder poster med basketballtreninger, mat og 3X3. Etter dagen spiller seniorene 3X3 – de yngre er selvfølgelig velkomne til å bli igjen og se på om de ønsker det.

Oppstart av ny sesong skjer i uke 33 på generell basis, mens noen vil starte uka etter (uke 34). Vi har MANGE nye lag, men ikke så mange nye trenere, eller så mange nye timer i hall. Vi trenger flere for å kunne starte opp lagene. Ta gjerne kontakt. Vi ønsker kanskje spesielt noen foreldre som tør å melde seg, selv om idretten kan være ny for dem – dere vil få opplæring.

I årets sesong tilbyr vi følgende lag. For noen blir dette endringer og kanskje en noe lenger reisevei enn tidligere. Vi håper alle kan respektere de oppsatte gruppene og vi ønsker dere alle velkommen til en ny sesong:

P1: Senior menn
Dame: Senior kvinner
P3: Senior menn
U23: Menn f. 1999-2004
U19J: Jenter f. 2003-2006
U17G: Gutter f. 2005-2006
U15J: Jenter f. 2007-2009
U15Ø: Gutter f. 2007-2008, som bor på østsiden av byen
U15V: Gutter f. 2007-2008, som bor på vestsiden av byen
U13Ø: Gutter f. 2009, som bor på østsiden av byen
13V: Gutter f. 2009, som bor på vestsiden av byen

I år også tilbyr vi mange «lokale» lag på barnesiden slik at flest mulig kan drive med basketball i Kristiansand:

Spillere f. 2010-2011:
U12 Voie
U12 Slettheia
U12 Grim
U12 Vågsbygd
U12 Gimle
U12 Dvergsnes
U12 Justvik

Spillere f. 2012-2013:
U10 Vågsbygd
U10 Grim
U10 Lund
U10 Sentrum

Spillere f. 2014-2015:
U8 Vågsbygd
U8 Grim
U8 Lund

Alle våre medlemmer bør ha et «hovedlag» (da gjerne laget nærmest hjemmet) mtp kamper, foreldrekontakter osv. men de er alle velkommen til å delta på treninger hos andre lag i deres aldersklasse dersom de ønsker å trene mer enn oppsatt.

Se www.pirates.no for treningstider (disse vil bli lagt ut ila fredag 13. august).

Åpen hall

Fredager vil denne sesongen være en åpen hall dag med unntak av utvalgte dager da det vil være kampdag. Her vi ønsker vi alle velkommen, både medlemmer og de som ikke er medlemmer. Unge som gamle.

Idda Arena: 19:30 – 22:00
Vågsbygdhallen: 18:00 – 20:00

Vi har også startet opp en 3X3 tour, King of the South, her i Kristiansand. Denne vil gå utover sommeren og er ment som et lavterskeltilbud for unge i byen. Her kreves det bare en profil og et medlemskap for å delta. Det er mange interesserte i 3X3 i byen som dette er aktuelt for. Se 3×3.pirates.no for mer info.

Oppdatering fra styret

Klubben har funnet nye kontorlokaler. Disse er i tredje etasjen i Kirsten Park. Vi har en kortere leieavtale for å kunne sondere om dette er et godt lokale. Ønsket er å gjøre dette til en møteplass for klubbens barn og unge før og etter trening. Vi har sett for oss at vi kan sette opp noe underholdning (f.eks. playstation med TV) for at barna skal ha et sted å henge. Kontoret er stort nok til at vi kan ha møter for opp mot 30 personer. Vi ønsker også å benytte kontorene mer i møte med eventuelle sponsorer eller andre formelle møter mellom klubb og andre aktører. Vi vil få noe lagerplass både i Idda Arena og i Vågsbygdhallen.

Videre jobbes det med å identifisere bedrifter og organisasjoner som kan være interesserte i å inngå samarbeid med Pirates. Vi har fått inn en del tips og muligheter, men ønsker flere forslag velkommen dersom noen vet om «noe».

Klubben sender også representanter på ulike forbundsmøter i høst. Det er mange viktige forbundsmessige møter å stille opp på nå som samfunnet forhåpentligvis åpner opp og ny basketballaktivitet skal koordineres.

Pirates sine sommerprosjekter går også mot slutten. «Pirates On Tour» har igjen vært en suksess. Vi har nådd ut til over 3000 barn og unge gjennom basketballen på Tresse og andre steder. Dette på tross av at vi ikke har gjort en god nok jobb med promotering av touren. Instruktørene får utelukkende gode tilbakemeldinger og vi får mye positiv omtale. Beklageligvis lyktes det ikke klubben å få nok oppmerksomhet til at noen av de større medierepresentantene i byen dekket oss og vår aktivitet.

Kristiansand Pirates gjør sitt beste for å opprettholde aktiviteten i disse utfordrende tidene og vi anerkjenner hvor viktig rolle klubben har for mange barn og unge i Kristiansand. Klubben trenger flere som bidrar aktivt. Vi ser spesielt etter flere aktive og interesserte foreldre.

Oppdatering fra de yngre lagene

Gjennom sommeren har vi ønsket at de yngste skal ha treningsfri og mulighet til å drive med annen idrett. Det har derfor vært lite organisert aktivitet i sommer for de yngste i form av organiserte treninger, men de har kunnet være og har vært til stede på «Pirates On Tour», åpen hall og gjennom «Sommerpatruljen». Det er veldig gledelig med så mye gode tilbakemeldinger og nye innmeldinger takket være sommerens prosjekter.

Det ser ut som vi har mulighet til å ha flere yngre lag på flere skoler. Vi prøver å nå ut bredere og være til stede med basketballen lokalt. Det viktigste for oss er at barna har minimum tilbud om en time i uka i nærhet til sitt hjem. U10 og U12 lagene og andre lag for øvrig så er det bare å dukke opp og spille basketball, en er ikke lenket til en basketballgruppe dersom en ønsker flere treninger. Vi vil også oppfordre foreldre til de yngste barna om å spre ordet og gjerne også bidra inn i klubben etter hvert. Vi merker oss at det er mange koselige og flinke foresatte som vi gjerne vil at blir med inn i klubben.

Oppdatering fra ungdomslagene

Ungdomslagene har hatt varierte mengder med trening i løpet av sommeren basert på treners ønske. Vi ser stadig flere dyktige ungdommer som har høyt nivå på basketballen, og som ikke minst også er gode forbilder for barna og andre unge. Dette er vi særdeles stolte av. Stor takk til alle ungdommene som har hatt sommerjobb gjennom Pirates On Tour og vært med der. Vi håper det har vært lærerikt og givende.

I sommer har fokuset vært på spilling og det å holde formen noenlunde ved like. For de eldre ungdommene har det vært mer fokus på teknisk trening og detaljer. Stadig flere av ungdommene har også vært med på herrelaget sine treninger. Gjennom sommeren har vi hatt mange besøk på åpen hall og egne treninger med spillere fra andre klubber. Veldig gøy!

Vi vil også ønske flere av ungdommene som skal til utlandet lykke til!
Balder Søberg-Medin fra U19 skal på utveksling til USA i ett år. Håkon Hegna fra U15 skal være ett år i Spania. Annel Praso og Aksel Ruzic fra U19 skal begynne på basketballakademi i Malaga. Lykke til!

For klubben sin del jobbes det nå med et utvekslingsprogram med en klubb i Serbia gjennom Erasmus+. Vuk Milanovic har jobbet for å få til dette for de eldste ungdommene. Klubben er spent på om vi får gjennomslag og kan drive med utveksling når denne muligheten åpner opp.

Klubben skal også stille med lag i Bærum Open 2021. Dette er en turnering før sesongen hvor det inviteres lag fra hele Norge til å spille cup. Ungdomslagene som skal stille på cupen går derfor i gang med forberedelsene til dette nå med en gang det er oppstart.

Oppdatering fra seniorlagene

Vi har kunnet starte opp med aktivitetet for hele klubben igjen. Vi har mange spillere på Old Boys, men ønsker gjerne flere velkommen! Damelaget har også etablert seg som et eget lag, selv etter en ganske laber sesong mtp. korona. Det er blitt en veldig fin treningsgruppe, men som også er åpen for å få plass til flere.

Ellers er det ikke så mye oppdateringer rundt herrelaget over sommeren. Det har vært en del turnover, det ser ut som vi kommer til å stille med et relativt lavt og hurtig lag kontra et lag som tidligere har vært relativt stort.

Samarbeidspartnere

Klubben har blitt medlem av Næringsforeningen i Kristiansand. Vi håper på å kunne få nye kontakter og bekjentskaper gjennom foreningen.

Vi vil rette en stor takk til Gjensidigestiftelsen som har støttet oss med Pirates On Tour gjennom sommeren. Stiftelsen er utrolig imøtekommende, dyktige og fremoverlente når det kommer til prosjekter og vi håper på å kunne ha enda flere samarbeid i fremtiden.

Resten av BasketNorge

Basketball i Norge har vokst mye, selv under koronapandemien. Det virker som om basketen er på vei tilbake og landslagene forbereder seg på turneringer til høsten og vinteren. Det er mer økonomi og utvikling generelt i idretten.

BLNO får nytt navn og dette vil publiseres snart. Sammen med dette er TV2 kommet på banen og det er ny hovedsponsor for ligaene. Ungdomslandslagene spiller i disse dager kamper i nordisk mesterskap.