Finner gullet...

Smittevernstiltak under Superhelg-arrangement 21.-22. november

Sted: Hellemyrhallen

Tid: 09:00 – 18:00, lørdag 21. november og søndag 22. november

Lørdag 21. november

Lagene deles opp i kohorter. Vi har 4 kohorter denne dagen:

  • Kohort 1: Pirates U10, Lauvåsen U10 (4 lag totalt)
  • Kohort 2: Lauvåsen U12, Pirates U12 Grim/Tinnheia, Pirates U12 Tinnheia (3 lag totalt)
  • Kohort 3: Pirates U12 Justvik, Pirates U12 Vågsbygd/Voiebyen, Titans U12 (3 lag totalt)
  • Kohort 4: Pirates U13, Titans U13 (2 lag totalt)

Alle kohorter

Vi ønsker helst å unngå større forsamlinger og anbefaler derfor at det ikke er noe publikum. Dersom dette allikevel er ønskelig, kan man ha med seg maks 1 forelder per barn.

Kohortene vil få tilgang til hallen 10 minutt før første kamp, og vil måtte forlate hallen snarest etter siste avspilte kamp.

I alle situasjoner som ikke er kampsituasjoner (spill og oppvarming) skal deltakere og tilskuere opprettholde avstand på minst 1 meter.

Etter at en kohort forlater hallen, vil hallen være stengt for andre enn arrangør – slik at vask av kontaktflater og kasting av søppel kan skje så effektivt og uforstyrret som mulig.

Etter samtale med kommunen, er det bestemt at det ikke blir noen kiosk under helgas arrangement.

Unntak for kohort 1:

Da denne kohorten inneholder de yngste spillerne er vi noe mer «liberale» på tilskuertall. Fortsatt gjelder 1 forelder per barn, men vi fraråder ikke tilskuere i denne kohorten.

Unntak for kohort 2 og 3:

For å kunne tilrettelegge for at alle spiller denne dagen, må disse to kohortene spille samtidig. Hallen vil deles i to med skillevegg, og kohortene vil ha egne innganger. Kohortene skal holdes avskilt.

Kohort 2 spiller innerst i hallen og vil ha inngang på baksida av Hellemyrhallen.

Kohort 3 spiller på banen nærmest hovedinngangen og vil da ha inngang på hovedinngangen.

Begge kohortene benytter seg av toalettene i garderobe på sin side av hallen.

Unntak for kohort 4:

Ingen spesielle unntak.

Søndag 22. november

Denne dagen spilles kamper for spillere født 2007 og tidligere.

Vi ønsker helst å unngå større forsamlinger og anbefaler derfor at det ikke er noe publikum. Historisk sett har det vært få foreldre på disse kampene så om det er særlig ønskelig kan man ha med seg maks 1 forelder per barn i publikumet.

I alle situasjoner som ikke er kampsituasjoner (spill og oppvarming) skal deltakere og tilskuere opprettholde avstand på minst 1 meter.

Lagene vil få tilgang til hallen 30 minutt før sin kamp, og vil måtte forlate hallen snarest etter å ha spilt sin kamp.

Etter samtale med kommunen, er det bestemt at det ikke blir noen kiosk under helgas arrangement.