Finner gullet...

Klubboppdatering Mars 2021

Klubben har startet nyhetsbrev etter anbefaling fra en studentgruppe på UiA som vi samarbeider med. Hensikten er å få ut mer informasjon til medlemmer på hva som rører seg i klubben. Vi ønsker gjerne tilbakemelding på hvordan dette funker og ønsker gjerne bidrag velkommen til neste nyhetsbrev i januar. Nyhetsbrevet blir publisert månedlig. Meld deg på nyhetsbrevet ved å sende en mail til: newsletter@pirates.no

Hva skjer fremover?

Fremover så er det fokus på Pirates Cup, Pirates On Tour og årsmøte. Veldig vanskelig å si hva som skjer fremover i og med at smittesituasjonen er så ustabil. Vi planlegger med å kunne gjennomføre og kjøre Pirates Cup 2021, og at vi kan kjøre en del kamper fra mai og til sesongslutt. Klubben prøver å samle opp slik at det blir mest mulig spilling når det åpner opp for dette igjen.


Årsmøteinnkallelse:
Dato: 16 April 2021

Tid: 18:00

Sted: Online – Microsoft Teams

Dagsorden:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle beretning

5. Behandle regnskap for Kristiansand Pirates

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette kontingent

8. Behandle budsjett for Kristiansand Pirates

9. Foreta følgende valg:

a. Leder & nestleder

b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c. 2 revisorer & 2 vararevisorer

d. Representanter til årsmøter i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

e. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte i Kristiansand Pirates

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt på epost til info@pirates.no senest fredag 2.april 2021

Fullstendig saksliste og andre nødvendige dokumenter vil bli publisert på https://pirates.no/about/dokumenter senest fredag 9.april 2021

Viktig:

Grunnet dagens koronasituasjon vil dette møtet gjøres digitalt ved hjelp av Microsoft Teams og påmelding. Info om påmelding følger:

Påmelding gjøres ved å sende en mail til info@pirates.no

Info som må med: Navn – Emailadresse – Medlem/Ikke medlem – Interesse for å være med i styret

Oppdatering fra styret

Planlegging og forarbeid rundt Pirates Cup 2021 er det som står på dagsorden i tillegg til årsmøtet. Årsmøtet blir noe senere i år siden klubben da klubben ønsket å ha det fysisk. Styret jobber nå med å spikre treningstider til neste år. I tillegg planlegges det skolebesøk til etter korona-restriksjonene har gitt seg.

Kristiansand Pirates gjør sitt beste for å opprettholde aktiviteten i disse utfordrende tidene og vi anerkjenner hvor viktig rolle klubben har for mange barn og unge. Klubben trenger flere som bidrar aktivt. Vi ser spesielt etter flere aktive og interesserte foreldre.

Oppdatering fra de yngre lagene

«Vi er 15-20 gutter som jobber mye med ballkontroll, skudd og spill med få spillere. Det viktigste for oss er å ha det godt sammen samtidig som vi prøver å bli så gode som mulig. Vi prøver å jobbe med å gjøre hverandre gode og for å utvikle oss som mennesker. Foreløpig legger vi ikke vekt på hvem som vinner eller taper når vi spiller. Når vi har skuddkonkurranser kårer vi en vinner, men det er vanligvis et lag og ikke en enkelt spiller. Laget har et nært samarbeid med U8. Vi trener sammen når det er naturlig, og hver for oss når vi er mange. På grunn av koronasituasjonen har vi ofte store variasjoner med hvem som kommer på trening når.»

Kåre Vangen, trener U10 Vågsbygd

«I år startet Pirates dette laget og dermed fikk jeg mulighet til å være trener for første gang. Laget fungerer bra, både spille- og miljømessig. Guttene er motiverte, og gleder seg alltid til treningen. Det kommer stadig flere nye spillere på laget, mange av dem har aldri spilt basketball før. Men vi klarer å tilpasse treningen til alle. Jeg tenker at det er viktig å fortsette å ha kontakt med basketball og ha det gøy sånn at vi blir klare for spennende kamper som kommer etter at covid-pandemien er over.»

Zeljko Jakovljevic, Trener U12 Gimle

Oppdatering fra ungdomslagene

Ungdomslagene har kunnet starte å trene igjen. Vi har også startet et helt nytt lag for de som er født 2003 til 2006 i Vågsbygdhallen etter at vi har merket at det er mange unge som bare vil spille basketball og ha et sted å henge. Vi prøver å skape slike arenaer der vi kan. Dette blir kun spilling og læring av regler, hvor vi over tid tenker at disse blir med på 3×3-turneringer og at vi kan integrere dem inn i idretten gjennom noe mer uorganiserte lagtreninger.

G16

«U16 har kunnet trene mye i denne perioden da seniorlagene ikke kunne bruke sine treningstider og disse var for sene for barnelagene så åpnet det opp for mye tid til U15/U16/J17/U19. Den siste tiden har vi hatt fokus på rotasjoner i forsvar, P&R forsvar og skills. Det har blitt mye spilling og guttene har vært gode til å møte. Det er en solid gruppe spillere som møter fem ganger i uka, de utvikler seg mye og det er mye potensiale i laget. I tillegg har vi startet et nytt ungdomslag som vi håper gjør at vi på sikt kan rekruttere flere i alderen og holde flere av spillerne som ikke er interessert i å trene hver dag.»

Anders Ham, trener G16

J17

«Jentelaget er i gang igjen, etter tre uker med treningspause på grunn av koronasituasjonen. Mange har brukt pausen på egentrening, noe som vi ser har gitt gode resultater når vi endelig kunne samles igjen. Vi har lyst til å berømme spillerne for hvordan de har fremstått i år, de har vært lærevillige, støtter opp om sine lagkamerater og jobber hardt under øktene. Vi sliter fortsatt med få spillere, noe som frustrerer både spillerne og trenere. Derfor har vi sett på muligheten til å la jentene trene med guttene frem til dame senior får lov å trene igjen. Vi håper også å kunne rekruttere flere jenter fremover.»
Matias Smørvik, trener J17

G19

Ikke så mye nytt, her har det vært mye av den samme aktiviteten. Trener Igor Ruzic har invitert landslagstrener Kevin Juhl-Thomsen til å holde en trening for U19 og U16. Dette gleder vi oss til.

Oppdatering fra seniorlagene

All aktivitet er fortsatt stoppet. For førstelaget er det mye spennende som skjer på tross av at de ikke kan drive med aktivitet i hallene. Laget har flere kommende møter angående BLNO og for å se på muligheter til å rykke opp til øverste ligaen. I tillegg har klubben blitt kontaktet av spillere fra resten av landet som vurderer å flytte ned og spille basketball for Pirates.

Seniorlagene har ikke kunnet trene siden desember, og det er over 1 år siden forrige kamp. Vi gleder oss til å kunne få seniorspillerne tilbake på banen og på treninger. I mellomtiden har mange fra seniorlagene steppet opp som trenere og bidragsytere for klubben i denne perioden.

Samarbeidspartnere

Vi vil rekke en stor takk til Mosvold som har støttet klubben med en pengegave! Dette kommer godt med i driften av klubben.

I tillegg vil vi gjøre oppmerksom på grasrotandelen. Dette er en andel som klubben får når du tipper, uten at det belaster deg noe ekstra. Rekrutter gjerne familie, venner eller andre også så støtter dere klubben vår!

Treningsdrakter for denne sesongen har også omsider kommet til klubben, og de fleste lagene skal nå ha fått sine treningsdrakter og baller. Legg merke til at vi ikke deler ut treningsdrakt før medlemmet er registrert og avgifter betalt/avtalt. Vi ønsker å være tidligere ute neste sesong, og har startet planlegging opp mot dette med Puma som skal levere for oss fra neste sesong.

Idrettsrådet i Kristiansand har fått støtte fra Bufdir til å dekke treningsavgift og lignende for de som trenger det. Sjekk klubbens Facebook-gruppe eller send en mail til styret (info@pirates.no) for mer info.