Finner gullet...

Innkalling til årsmøte 2021

Kristiansand Pirates inviterer herved til årsmøte 2021

Dato: 16 April 2021

Tid: 18:00

Sted: Online – Microsoft Teams 

Dagsorden: 

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle beretning
 5. Behandle regnskap for Kristiansand Pirates
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette kontingent
 8. Behandle budsjett for Kristiansand Pirates
 9. Foreta følgende valg:
  1. Leder & nestleder
  2. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. 2 revisorer & 2 vararevisorer
  4. Representanter til årsmøter i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte i Kristiansand Pirates

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt på epost til info@pirates.no senest fredag 2.april 2021

Fullstendig saksliste og andre nødvendige dokumenter vil bli publisert på https://pirates.no/about/dokumenter senest fredag 9.april 2021.

Viktig: Grunnet dagens koronasituasjon vil dette møtet gjøres digitalt ved hjelp av Microsoft Teams og påmelding.

Info om påmelding følger: Påmelding gjøres ved å sende en mail til info@pirates.no
Info som må med: Navn – Emailadresse – Medlem/Ikke medlem – Interesse for å være med i styret