Finner gullet...

Innkalling årsmøte 2023

Kristiansand Pirates inviterer herved til årsmøte 2023

Dato: 6. Mars 2023

Tid: 18:30-20:00

Sted: Thon Hotel Markensgate

Dagsorden: 

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle beretning
 5. Behandle regnskap for Kristiansand Pirates
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette kontingent
 8. Behandle budsjett for Kristiansand Pirates
 9. Foreta følgende valg:
  1. Leder & nestleder
  2. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. 2 revisorer & 2 vararevisorer
  4. Representanter til årsmøter i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte i Kristiansand Pirates

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt på epost til info@pirates.no senest mandag 20.februar 2023

Fullstendig saksliste og andre nødvendige dokumenter vil bli publisert på https://pirates.no/about/dokumenter senest fredag 24.februar 2023.

Påmelding via. Spond ELLER mail på info@pirates.no senest innen 3.mars.

Info om påmelding følger: Påmelding gjøres ved å sende en mail til info@pirates.no
Info som må med: Navn – Emailadresse – Medlem/Ikke medlem – Interesse for å være med i styret